وب‌سایت رسمی دکتر حسنعلی محمودی

بزرگترین وب‌سایت مارکتینگ در ایران (The largest marketing website in iran)

وب‌سایت رسمی دکتر حسنعلی محمودی

بزرگترین وب‌سایت مارکتینگ در ایران (The largest marketing website in iran)

وب‌سایت رسمی دکتر حسنعلی محمودی

* دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)
* بنیان گذار و مدیرعامل گروه مشاوران کسب و کار مهرگان
* مشاور ارشد بازاریابی و فروش سازمان ها

مقالات نگاشته شده (Articles written)

1. «بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی شرکت جنوب تجارت آپادانا)، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، توسعه و تعالی کسب و کار، تهران (26 آذرماه 1393)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما)

2. «بررسی برخی از علل موانع کارآفرینی در حوزه کشاورزی و ارائه یک مدلی تلفیقی از مشکلات»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، توسعه و تعالی کسب و کار، تهران (26 آذرماه 1393)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما)

3. «بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به یک محصول خوراکی (موردکاوی محصولات کشاورزی تولید شده در استان خوزستان»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران (15 بهمن ماه 1393)

4. «بررسی برخی از علل موانع کارآفرینی در حوزه کشاورزی و ارائه یک مدلی تلفیقی از مشکلات»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران (15 بهمن ماه 1393)

5. «بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی شرکت جنوب تجارت آپادانا)، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران (15 بهمن ماه 1393)

6. «تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه کتان روغنی (Linum Usitatissimum L.) رقم لیرینا در شرایط آب و هوایی ارومیه»، پذیرفته شده در همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، تهران (7 خردادماه 1394)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی) 

7. «تأثیر سیستم های آکوآپونیک بر عملکرد و خصوصیات کمّی و کیفی گل آهار»، پذیرفته شده در همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، تهران (21 خردادماه 1394)

8. «بررسی تأثیر گیاهان دارویی نعنا، آویشن و اوکالیپتوس بر سیستم ایمنی جوجه مرغ»، پذیرفته شده در همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، تهران (21 خردادماه 1394)

9.     «بررسی تأثیر رشد دو عامل مکانیزاسیون و صادرات بر اشتغال نیروی کار در بخش کشاورزی»، پذیرفته شده در همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، تهران (اسفندماه 1394)

10.    «بررسی نقش کارآفرینی در کشاورزی و موانع و چالش های توسعه آن»،پذیرفته شده درششمین کنفرانس بین المللی  مدیریت و حسابداری و سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران (15 آبان ماه 1395)

11.    «بررسی نقش مدیریت نوآوری و کارآفرینی در کشاورزی ،موانع و راهکارها»،پذیرفته شده در هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی،تهران (12 تیرماه 1396)

12.    «بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)»، پذیرفته شده در هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی،تهران (12 تیرماه 1396)

13.    «بررسی تاثیر و رابطه مدیریت نوآوری،اشتغال و کارآفرینی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی پایدار» ،پذیرفته شده در هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ، تهران (21 تیرماه 1396)

14.    «مطالعه و بررسی رابطه بین ویژگی های مدیران حوزه کشاورزی و اشتغال زایی، نوآوری و موانع کارآفرینی»، پذیرفته شده در اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست، همدان (25 تیرماه 1396)

15.    «اهمیت ترویج خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی در کشاورزی،موانع و راهکارها»،پذیرفته شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران (2 مرداد ماه 1396)

16.    «بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران)»،پذیرفته شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران (2 مرداد ماه 1396)

17.    «بررسی رابطه بهره‌وری،اشتغال و کارآفرینی در بخش کشاورزی،چالش‌ها و راهکارها»،پذیرفته شده در پنجمین کنفرانس بین المللی ایده‌های نوین در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری، تهران (8 مرداد ماه 1396)

18.    «مطالعه و بررسی رابطه بین ویژگی های مدیران حوزه کشاورزی و اشتغال زایی، نوآوری و موانع کارآفرینی»، پذیرفته شده در همایش جامع بین المللی کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست پایدار ، تهران (29 و 30 مردادماه 1396)

19.    «ارزیابی و شناخت موانع و چالش های مدیریت کسب و کارهای نوآورانه و فناورانه در حوزه کشاورزی»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، مازندران-بابل (8 و 9 شهریورماه 1396)

20.    «ارزیابی و شناخت نقش و جایگاه مدیریت،برنامه ریزی و آموزش کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی پایدار» ،پذیرفته شده در هفتمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار، تهران (6 دی ماه 1396)

21.    «مطالعه و ارزیابی اثرات تراکم خاک بر عملکرد،اجزاء عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر رشد ذرت سینگل کراس 704»، پذیرفته شده در دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست، تهران (20 دی ماه 1396) 

22. «تحلیل و بررسی نقش و جایگاه مدیریت، برنامه ریزی و آموزش کارآفرینی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و منابع طبیعی، شیراز- مؤسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی (5 بهمن ماه 1396)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی)

23. «بررسی عوامل مؤثر بر تنش فشردگی خاک در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید S.C704»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و منابع طبیعی، شیراز- مؤسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی (5 بهمن ماه 1396)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی)

24. «الگوها، روش ها و فرآیندهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی پایدار»، پذیرفته شده در هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران (24 بهمن ماه 1396)

25. «تحلیل و بررسی اثرات تنش فشردگی خاک در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید S.C704»، پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، مشهد (25 و 26 بهمن ماه 1396)

26. «بررسی اثرات تراکم خاک بر عملکرد و اجزاء عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر رشد ذرت سینگل کراس 704»، پذیرفته شده در چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران (7 اسفندماه 1396)

27. «بررسی عوامل مؤثر بر تنش فشردگی خاک در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید S.C704»، پذیرفته شده در اولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی، تهران (11 و 12 اسفندماه 1396)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران)