وب‌سایت رسمی دکتر حسنعلی محمودی

بزرگترین وب‌سایت مارکتینگ در ایران

وب‌سایت رسمی دکتر حسنعلی محمودی

بزرگترین وب‌سایت مارکتینگ در ایران

وب‌سایت رسمی دکتر حسنعلی محمودی

-مدرس و مشاور صنعت و دانشگاه
-استراتژیست و راهبرد ارشد فروش و بازاریابی در شرکت بوش آلمان
-سخنران،طراح و برگزارکننده همایش های بین المللی کسب و کار

بایگانیمقالات نگاشته شده (Articles written)

1. «بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی شرکت جنوب تجارت آپادانا)، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، توسعه و تعالی کسب و کار، تهران (26 آذرماه 1393)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما)

2. «بررسی برخی از علل موانع کارآفرینی در حوزه کشاورزی و ارائه یک مدلی تلفیقی از مشکلات»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، توسعه و تعالی کسب و کار، تهران (26 آذرماه 1393)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما)

3. «بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به یک محصول خوراکی (موردکاوی محصولات کشاورزی تولید شده در استان خوزستان»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران (15 بهمن ماه 1393)

4. «بررسی برخی از علل موانع کارآفرینی در حوزه کشاورزی و ارائه یک مدلی تلفیقی از مشکلات»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران (15 بهمن ماه 1393)

5. «بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی شرکت جنوب تجارت آپادانا)، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران (15 بهمن ماه 1393)

6. «تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه کتان روغنی (Linum Usitatissimum L.) رقم لیرینا در شرایط آب و هوایی ارومیه»، پذیرفته شده در همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، تهران (7 خردادماه 1394)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی) 

7. «تأثیر سیستم های آکوآپونیک بر عملکرد و خصوصیات کمّی و کیفی گل آهار»، پذیرفته شده در همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، تهران (21 خردادماه 1394)

8. «بررسی تأثیر گیاهان دارویی نعنا، آویشن و اوکالیپتوس بر سیستم ایمنی جوجه مرغ»، پذیرفته شده در همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، تهران (21 خردادماه 1394)

9.     «بررسی تأثیر رشد دو عامل مکانیزاسیون و صادرات بر اشتغال نیروی کار در بخش کشاورزی»، پذیرفته شده در همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، تهران (اسفندماه 1394)

10.    «بررسی نقش کارآفرینی در کشاورزی و موانع و چالش های توسعه آن»،پذیرفته شده درششمین کنفرانس بین المللی  مدیریت و حسابداری و سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران (15 آبان ماه 1395)

11.    «بررسی نقش مدیریت نوآوری و کارآفرینی در کشاورزی ،موانع و راهکارها»،پذیرفته شده در هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی،تهران (12 تیرماه 1396)

12.    «بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)»، پذیرفته شده در هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی،تهران (12 تیرماه 1396)

13.    «بررسی تاثیر و رابطه مدیریت نوآوری،اشتغال و کارآفرینی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی پایدار» ،پذیرفته شده در هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ، تهران (21 تیرماه 1396)

14.    «مطالعه و بررسی رابطه بین ویژگی های مدیران حوزه کشاورزی و اشتغال زایی، نوآوری و موانع کارآفرینی»، پذیرفته شده در اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست، همدان (25 تیرماه 1396)

15.    «اهمیت ترویج خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی در کشاورزی،موانع و راهکارها»،پذیرفته شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران (2 مرداد ماه 1396)

16.    «بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران)»،پذیرفته شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران (2 مرداد ماه 1396)

17.    «بررسی رابطه بهره‌وری،اشتغال و کارآفرینی در بخش کشاورزی،چالش‌ها و راهکارها»،پذیرفته شده در پنجمین کنفرانس بین المللی ایده‌های نوین در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری، تهران (8 مرداد ماه 1396)

18.    «مطالعه و بررسی رابطه بین ویژگی های مدیران حوزه کشاورزی و اشتغال زایی، نوآوری و موانع کارآفرینی»، پذیرفته شده در همایش جامع بین المللی کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست پایدار ، تهران (29 و 30 مردادماه 1396)

19.    «ارزیابی و شناخت موانع و چالش های مدیریت کسب و کارهای نوآورانه و فناورانه در حوزه کشاورزی»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار، مازندران-بابل (8 و 9 شهریورماه 1396)

20.    «ارزیابی و شناخت نقش و جایگاه مدیریت،برنامه ریزی و آموزش کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی پایدار» ،پذیرفته شده در هفتمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار، تهران (6 دی ماه 1396)

21.    «مطالعه و ارزیابی اثرات تراکم خاک بر عملکرد،اجزاء عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر رشد ذرت سینگل کراس 704»، پذیرفته شده در دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست، تهران (20 دی ماه 1396) 

22. «تحلیل و بررسی نقش و جایگاه مدیریت، برنامه ریزی و آموزش کارآفرینی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و منابع طبیعی، شیراز- مؤسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی (5 بهمن ماه 1396)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی)

23. «بررسی عوامل مؤثر بر تنش فشردگی خاک در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید S.C704»، پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و منابع طبیعی، شیراز- مؤسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی (5 بهمن ماه 1396)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی)

24. «الگوها، روش ها و فرآیندهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی پایدار»، پذیرفته شده در هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران (24 بهمن ماه 1396)

25. «تحلیل و بررسی اثرات تنش فشردگی خاک در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید S.C704»، پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی، مشهد (25 و 26 بهمن ماه 1396)

26. «بررسی اثرات تراکم خاک بر عملکرد و اجزاء عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر رشد ذرت سینگل کراس 704»، پذیرفته شده در چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران (7 اسفندماه 1396)

27. «بررسی عوامل مؤثر بر تنش فشردگی خاک در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید S.C704»، پذیرفته شده در اولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی، تهران (11 و 12 اسفندماه 1396)، (ارائه مقاله به صورت سخنرانی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران)

28. «چالش ها و راهکارهای توسعه نوآوری،خلاقیت و کارآفرینی در سازمان ها و صنایع(مطالعه موردی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی تهران)»پذیرفته شده در سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع،مدیریت و حسابداری،(ارائه مقاله به صورت سخنرانی در دانشگاه بین المللی چابهار)،27 شهریورماه1401

29. «ارتباط بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند(مطالعه موردی شرکت پرشیا خودرو تهران)»،پذیرفته شده در سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع،مدیریت و حسابداری،(ارائه مقاله به صورت سخنرانی در دانشگاه بین المللی چابهار)،27 شهریورماه1401